Skip to main content
Trauma Opvang en Nazorg

stressreacties

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen ondanks goede voorbereidingen en veiligheid toch voorkomen op het werk. Gebeurtenissen kunnen veel emoties oproepen, zoals angst, verdriet, boosheid, schuldgevoelens, schaamte, wanhoop en controleverlies.

Deze stressreacties zijn een normale reactie op een ingrijpende gebeurtenis.
Goede opvang en juiste nazorg is essentieel na een ingrijpende gebeurtenis. Begeleiding richt zich op psycho-educatie, het vergroten van de veerkracht waardoor verzuim beperkt of voorkomen wordt. Bij stagnerend herstel is doorverwijzing naar specifieke hulp wenselijk.

Enkele voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen:

  • Overval
  • (Bedrijfs)ongeval
  • Sterfgeval
  • Agressie of geweldsincident
  • Bedreiging

Na contact maak ik een inschatting over de inzet, geef ik praktische adviezen en ben ik bereikbaar voor de betrokkenen van de ingrijpende gebeurtenis.

Mijn ervaring is dat de veerkracht van mensen groot is, de meesten herstellen op eigen kracht. Het weten dat er iemand is die hulp kan bieden, is vaak al een geruststellende gedachte.