Skip to main content

Vertrouwenspersoon

veilig werkklimaat

Om optimaal te kunnen functioneren is een veilig werkklimaat van belang. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek, de werkgever is verplicht om werkstress als gevolg van ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken.
Een veilige werkplek voorkomt stress, ziekteverzuim en daarmee onnodig hoge kosten.
Uit onderzoek blijkt dat één op de zes medewerkers heeft te maken met ongewenst gedrag.
Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.

Voorbeelden van ongewenst gedrag:

  • Pesten
  • Seksuele intimidatie (verbaal/non verbaal/fysiek)
  • Agressie en geweld / intimidatie
  • Discriminatie

Voorbeelden van schending van integriteit:

  • Diefstal, fraude en verduistering
  • Machtsmisbruik
  • Belangenverstrengeling

Kwaliteit

Als vertrouwenspersoon bied ik ruimte voor het verhaal en de emotie van de melder. Ik ondersteun en geef advies in het omgaan met ongewenst gedrag en/of schending van integriteit. Samen met de melder brengen we mogelijke oplossingen in kaart, zetten we de voor- en nadelen op een rijtje en help ik met het maken van een eigen passende keuze. Als vertrouwenspersoon begeleid ik de melder tijdens het hele proces.
De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor een melder belangrijk is, deze bepaalt zelf welke stappen er worden ondernomen.

Als vertrouwenspersoon ga ik vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht. 

Over tarieven worden per opdracht afspraken gemaakt.