Skip to main content

Highly Sensitive Person

HOOGGEVOELIG PERSOON

De afkorting HSP staat voor Highly Sensitive Person, in het Nederlands vertaald als hoogsensitief of hooggevoelig persoon. Sommige mensen zijn gevoeliger dan anderen, net zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen. 

Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn, zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan prikkels.

Elaine Aron is een Amerikaanse psychotherapeute, universitair docente en grondlegster van het begrip HSP. Uit onderzoek van Elaine Aron blijkt dat ongeveer 20% van de bevolking hoogsensitief is. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen.

Kenmerken van HSP kunnen zowel een kracht zijn als een valkuil:

  • HSP’s nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar, opeenstapeling van prikkels
  • Gevoelig voor prikkels van buitenaf, vaak voelen HSP’s zich hierdoor niet op hun gemak
  • Analytisch vermogen, HSP’s zien eerder patronen en verbanden in informatie, er is meer tijd nodig om indrukken te verwerken
  • Inlevingsvermogen, voelen stemmingen en sferen goed aan
  • Eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren
  • Kunnen verlegen overkomen maar zijn dat veelal niet
  • Vaak perfectionistisch
  • Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef, zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen, moeite om grenzen aan te geven

In de praktijk zie ik veel mensen vastlopen door hun hooggevoeligheid. Als ervaringsdeskundige kan ik mensen wijzen op hun sensitiviteit en hoe ze de last die ze ervaren kunnen ombuigen naar kracht.
Mensen activeren en versterken door oplossingsgericht werken spreekt me aan, hierdoor wordt de eigen kracht aangesproken waardoor oplossingen zichtbaar en beschikbaar worden.